מסנן בלוק פחם 0.5 מיקרון  לסילוק עופרת, כספית, מתכות כבדות וכלור